وب سایت شخصی محمدتقي اعلميمحمدتقي نام:  
اعلمي نام خانوادگی:   
استاد مرتبه دانشگاهی:   
1342 تاربخ تولد:   
ايراني ملیت:  
مرد جنسیت:   
متاهل وضعبت تاهل:   
33342110 شماره فاکس:  
mtaalami@tabrizu.ac.ir آدرس ایمیل:  
http://asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/home.aspx?mtaalami&MyUserID=286 وب سایت:  
33342110 تلفن محل کار:  
33393647 موبایل:  
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    کتاب ها


    مقاله ها


    لیست انتشارات


    کارها و پروژه های تحقیقاتی


    انجمن های عضو


    دروس


    کارگاه های آموزشی


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد