وب سایت شخصی نصرت اله نجفينصرت اله نام:  
نجفي نام خانوادگی:   
دانشيار مرتبه دانشگاهی:   
1350 تاربخ تولد:   
ايراني ملیت:  
مرد جنسیت:   
متاهل وضعبت تاهل:   
04133356006 شماره فاکس:  
nanajafi@yahoo.com آدرس ایمیل:  
http://asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?najafi وب سایت:  
04133392025 تلفن محل کار:  
موبایل:  
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    مقاله ها


    افتخارات کسب شده


    کارها و پروژه های تحقیقاتی


    انجمن های عضو


    دروس


    کارگاه های آموزشی


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد