وب سایت شخصی اميرحسين ناظمياميرحسين نام:  
ناظمي نام خانوادگی:   
استاد مرتبه دانشگاهی:   
1338/10/20 تاربخ تولد:   
ايراني ملیت:  
مرد جنسیت:   
متاهل وضعبت تاهل:   
6007 335(0411) شماره فاکس:  
ahnazemi@yahoo.com آدرس ایمیل:  
وب سایت:  
2775 339 (0411) تلفن محل کار:  
5281 313 0914 موبایل:  
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد