وب سایت شخصی فاطمه اورجيفاطمه نام:  
اورجي نام خانوادگی:   
دانشيار مرتبه دانشگاهی:   
تاربخ تولد:   
ايراني ملیت:  
زن جنسیت:   
مجرد وضعبت تاهل:   
04113392275 شماره فاکس:  
forouji@tabrizu.ac.ir آدرس ایمیل:  
وب سایت:  
o4113392276 تلفن محل کار:  
موبایل:  
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    کتاب ها


    مقاله ها


    لیست انتشارات


    افتخارات کسب شده


    کارها و پروژه های تحقیقاتی


    انجمن های عضو


    دروس


    کارگاه های آموزشی


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد