وب سایت شخصی شاهين اوستانشاهين نام:  
اوستان نام خانوادگی:   
استاد مرتبه دانشگاهی:   
5/04/1345 تاربخ تولد:   
ايراني ملیت:  
مرد جنسیت:   
متاهل وضعبت تاهل:   
3356006-0411 شماره فاکس:  
oustan@hotmail.com آدرس ایمیل:  
http://www.tabrizu.ac.ir وب سایت:  
33392056-0411 تلفن محل کار:  
موبایل:  
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    کتاب ها


    مقاله ها


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد