وب سایت شخصی رسول قربانيرسول نام:  
قرباني نام خانوادگی:   
استاد مرتبه دانشگاهی:   
1344 تاربخ تولد:   
ايراني ملیت:  
مرد جنسیت:   
متاهل وضعبت تاهل:   
0411-3356013 شماره فاکس:  
ghorbani.rasoul@gmail.com آدرس ایمیل:  
وب سایت:  
041-33922323 تلفن محل کار:  
09144156694 موبایل:  
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    کتاب ها


    مقاله ها


    لیست انتشارات


    کارها و پروژه های تحقیقاتی


    دروس


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد