وب سایت شخصی عبدالرضا واعظي هيرعبدالرضا نام:  
واعظي هير نام خانوادگی:   
دانشيار مرتبه دانشگاهی:   
مرداد 1357 تاربخ تولد:   
ايران ملیت:  
مرد جنسیت:   
متاهل وضعبت تاهل:   
041- 33271451 شماره فاکس:  
r.vaezi@tabrizu.ac.ir آدرس ایمیل:  
وب سایت:  
041- 33393518 تلفن محل کار:  
موبایل:  
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    مقاله ها


    افتخارات کسب شده


    کارها و پروژه های تحقیقاتی


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد