وب سایت شخصی عباس رأفتعباس نام:  
رأفت نام خانوادگی:   
استاد مرتبه دانشگاهی:   
تاربخ تولد:   
ملیت:  
مرد جنسیت:   
متاهل وضعبت تاهل:   
شماره فاکس:  
rafata@tabrizu.ac.ir آدرس ایمیل:  
https://www.researchgate.net/profile/Seyed_Rafat وب سایت:  
04133392029 تلفن محل کار:  
موبایل:  
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    کتاب ها


    مقاله ها


    افتخارات کسب شده


    کارها و پروژه های تحقیقاتی


    انجمن های عضو


    دروس


    کارگاه های آموزشی


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد