وب سایت شخصی سعيد زهتاب سلماسيسعيد نام:  
زهتاب سلماسي نام خانوادگی:   
استاد مرتبه دانشگاهی:   
1351 تاربخ تولد:   
ايراني ملیت:  
مرد جنسیت:   
متاهل وضعبت تاهل:   
شماره فاکس:  
s-zehtab@tabrizu.ac.ir آدرس ایمیل:  
وب سایت:  
33392030 تلفن محل کار:  
موبایل:  
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    مقاله ها


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد