وب سایت شخصی دکتر سبلان دانشوردکتر سبلان نام:  
دانشور نام خانوادگی:   
دانشيار مرتبه دانشگاهی:   
1356 تاربخ تولد:   
ملیت:  
مرد جنسیت:   
متاهل وضعبت تاهل:   
Email: s.daneshvar@gmail.com شماره فاکس:  
daneshvar@tabrizu.ac.ir آدرس ایمیل:  
وب سایت:  
04133393761 تلفن محل کار:  
09122258523 موبایل:  
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد