وب سایت شخصی سعيد مشگينيسعيد نام:  
مشگيني نام خانوادگی:   
استاديار مرتبه دانشگاهی:   
1361 تاربخ تولد:   
ايراني ملیت:  
مرد جنسیت:   
متاهل وضعبت تاهل:   
33300829 041 شماره فاکس:  
meshgini@tabrizu.ac.ir آدرس ایمیل:  
http://asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?saeed_meshgini وب سایت:  
33393736 041 تلفن محل کار:  
موبایل:  
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    مقاله ها


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد