وب سایت شخصی سيدمصطفي شهرآيينيسيدمصطفي نام:  
شهرآييني نام خانوادگی:   
دانشيار مرتبه دانشگاهی:   
1351/06/01 تاربخ تولد:   
ايراني ملیت:  
مرد جنسیت:   
متاهل وضعبت تاهل:   
041-33392191 شماره فاکس:  
m-shahraeini@tabrizu.ac.ir آدرس ایمیل:  
http://asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?shahraeini وب سایت:  
041-33392191 تلفن محل کار:  
09124787975 موبایل:  
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    کتاب ها


    مقاله ها


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد