وب سایت شخصی کريم شلش نژادکريم نام:  
شلش نژاد نام خانوادگی:   
استاد مرتبه دانشگاهی:   
1343 تاربخ تولد:   
ايراني ملیت:  
مرد جنسیت:   
متاهل وضعبت تاهل:   
شماره فاکس:  
shelesh-nezhad@tabrizu.ac.ir آدرس ایمیل:  
وب سایت:  
041-33393809 تلفن محل کار:  
موبایل:  
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    مقاله ها


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد