وب سایت شخصی صديف آزادمرد دميرچيصديف نام:  
آزادمرد دميرچي نام خانوادگی:   
استاد مرتبه دانشگاهی:   
1356 تاربخ تولد:   
ايران ملیت:  
مرد جنسیت:   
متاهل وضعبت تاهل:   
041-33345332 شماره فاکس:  
sodeifazadmard@yahoo.com آدرس ایمیل:  
http://asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/userinfo.aspx?sodeif وب سایت:  
041-33392032 تلفن محل کار:  
- موبایل:  
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    کتاب ها


    مقاله ها


    افتخارات کسب شده


    کارها و پروژه های تحقیقاتی


    انجمن های عضو


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد