وب سایت شخصی يوسف نوظهوريوسف نام:  
نوظهور نام خانوادگی:   
دانشيار مرتبه دانشگاهی:   
1345 تاربخ تولد:   
ايران ملیت:  
مرد جنسیت:   
متاهل وضعبت تاهل:   
3356017 شماره فاکس:  
nozehor@tabrizu.ac.ir آدرس ایمیل:  
http://asatid.tabrizu.ac.ir/faPages/userinfo.aspx وب سایت:  
3392168 تلفن محل کار:  
09141170816 موبایل:  
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    کتاب ها


    مقاله ها


    لیست انتشارات


    افتخارات کسب شده


    کارها و پروژه های تحقیقاتی


    انجمن های عضو


    دروس


    کارگاه های آموزشی


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد