وب سایت شخصی يونس جبارزادهيونس نام:  
جبارزاده نام خانوادگی:   
استاديار مرتبه دانشگاهی:   
تاربخ تولد:   
ملیت:  
مرد جنسیت:   
متاهل وضعبت تاهل:   
شماره فاکس:  
yjabarzade@tabrizu.ac.ir آدرس ایمیل:  
وب سایت:  
041 33392345 تلفن محل کار:  
موبایل:  
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    افتخارات کسب شده


    کارها و پروژه های تحقیقاتی


    انجمن های عضو


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد