وب سایت شخصی توحيد يوسفي رضاييتوحيد نام:  
يوسفي رضايي نام خانوادگی:   
استاديار مرتبه دانشگاهی:   
1362 تاربخ تولد:   
ايراني ملیت:  
مرد جنسیت:   
متاهل وضعبت تاهل:   
041-33300819 شماره فاکس:  
yousefi@tabrizu.ac.ir آدرس ایمیل:  
وب سایت:  
041-33393748 تلفن محل کار:  
موبایل:  
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    لیست انتشارات


    افتخارات کسب شده


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد