وب سایت شخصی مهدي ضرغاميمهدي نام:  
ضرغامي نام خانوادگی:   
استاد مرتبه دانشگاهی:   
تاربخ تولد:   
ايران ملیت:  
مرد جنسیت:   
متاهل وضعبت تاهل:   
04133344287 شماره فاکس:  
mzarghami@tabrizu.ac.ir آدرس ایمیل:  
http://scholar.google.com/citations?user=Ld5XJK8AAAAJ&hl=en وب سایت:  
04133392532 تلفن محل کار:  
09143177721 موبایل:  
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    کتاب ها


    مقاله ها


    لیست انتشارات


    افتخارات کسب شده


    کارها و پروژه های تحقیقاتی


    انجمن های عضو


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد