وب سایت شخصی فرزاد کتيرائيردیفوضعیتعنوانتاریخمحلچکیده مطالب
1 برگزار شده کارگاه آموزشي الايزا 1391 دانشکده دامپزشکي دانشگاه تبريز  
2 برگزار شده کارگاه PCR 1391 دانشکده دامپزشکي دانشگاه تبريز  
3 برگزار شده کارگاه استخراج DNA 1391 دانشکده دامپزشکي دانشگاه تبريز  
4 برگزار شده کارگاه استخراج RNA 1391 دانشکده دامپزشکي دانشگاه تبريز  
5 برگزار شده کارگاه ژن کلونينگ 1391 دانشکده دامپزشکي دانشگاه تبريز  
6 برگزار شده کارگاه RT-PCR 1391 دانشکده دامپزشکي دانشگاه تبريز  
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    مقاله ها


    لیست انتشارات


    افتخارات کسب شده


    انجمن های عضو


    کارگاه های آموزشی


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد