وب سایت شخصی محمود صوفيانيردیفوضعیتعنوانتاریخمحلچکیده مطالب
1 برگزار شده تفکر انتقادي و فلسفه براي کودکان 1395 دانشگاه تبريز- دانشکده ادبيات  
2 برگزار شده فلسفه ذهن 1395 دانشگاه علوم پزشکي تبريز  
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    کتاب ها


    مقاله ها


    لیست انتشارات


    افتخارات کسب شده


    کارها و پروژه های تحقیقاتی


    انجمن های عضو


    دروس


    کارگاه های آموزشی


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد