وب سایت شخصی ابوالفضل مجنوني هريسردیفوضعیتعنوانتاریخمحلچکیده مطالب
1 شرکت در کارگاه Training course of MODIS receiving and processing system 2008 Beijing, China  
2 شرکت در کارگاه آشنايي با کاربرد سيستم GIS در بخش کشاورزي 1383 شيراز  
3 برگزار شده شناخت و راهکارهاي مقابله با سرمازدگي در استان فارس 1385 شيراز  
4 شرکت در کارگاه حفاظت و مهندسي رودخانه و سواحل با رويکرد حقوق آب و چالش هاي آن 1391 تبريز  
5 شرکت در کارگاه توليد ملي و اقتصاد دانش بنيان 1391 تبريز  
6 شرکت در کارگاه کارگاه آموزشي END NOTE 1389 تبريز  
7 شرکت در کارگاه ابرساختارهاي جبري و رياضيات فازي 1388 دانشگاه مازندران  
8 شرکت در کارگاه فوريت هاي پزشکي 1391 تبريز  
9 شرکت در کارگاه ستحصال آب از منابع غير متعارف با تکيه بر نمک زدايي از آب هاي شور، لب شور و آب دريا 1393 دانشگاه شهرکرد  
10 شرکت در کارگاه کاربرد مدل هاي خبره تصميم گيري چند معياره در مهندسي منابع آب 1393 دانشگاه شهرکرد  
11 شرکت در کارگاه استفاده از مدل جامع SWAT جهت شبيه سازي اجزاي بيلان منابعي آبي حوضه 1393 دانشگاه شهرکرد  
12 شرکت در کارگاه چالش هاي برنامه ريزي منابع آب در سطح حوضه درياچه اروميه 1393 پژوهشکده مطالعات درياچه اروميه دانشگاه اروميه  
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    کتاب ها


    افتخارات کسب شده


    کارها و پروژه های تحقیقاتی


    انجمن های عضو


    کارگاه های آموزشی


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد