وب سایت شخصی رضا دهقانيردیفوضعیتعنوانتاریخمحلچکیده مطالب
1 برگزار شده حکومت و سياست در ترکيه اسفند91 دانشگاه تهران ساختار حکومت، ارکان قدرت در ترکيه، سياست ، رهبران سياسي ، قانون اساسي و کماليسم
2 برگزار شده «روابط استراتژيک ترکيه و آمريکا» و « روابط دفاعي و امنيتي ايران و ترکيه» فروردين 92 دانشگاه تهران مناسبات راهبردي ترکيه با آمريکا، عضويت ناتو، مناسبات دفاعي ، امنيتي ايران و ترکيه، پروتکل هاي امنيتي
3 برگزار شده نقد و بررسي کتاب«امپراتوري عثماني در عصر دگرگوني تنظيمات» بهمن 92 انجمن ايراني مطالعات جهان /دانشگاه تهران عثماني ، عصر تنظيمات، نقد و بررسي
4 برگزار شده بررسي آخرين وضعيت روابط فرهنگي ايران و ترکيه آبان93 دانشگاه تهران ايران ، ترکيه ، روابط فرهنگي، ابوالحسن خلج منفرد ، رايزن فرهنگي
5 برگزار شده ادبيات داستاني ترکيه بهمن 94 انجمن ايراني مطالعات جهان /دانشگاه تهران در اين نشست با حضور دکتر محمد امين گونن ادبيات داستاني ترکيه مانند داستان و رمان از اواخر دوره عثماني تا دوره جمهوري ترکيه مورد بررسي قرار گرفت و چهره هاي شاخص داستان نويسي و رمان نويسي ترکيه مانند ابراهيم شناسي ، نامق کمال ، هاليده اديب اديوار معرفي شدند
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    کتاب ها


    مقاله ها


    لیست انتشارات


    افتخارات کسب شده


    کارها و پروژه های تحقیقاتی


    انجمن های عضو


    دروس


    کارگاه های آموزشی


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد