وب سایت شخصی عباس رأفتردیفوضعیتعنوانتاریخمحلچکیده مطالب
1 شرکت در کارگاه ژنتيک به اضافه محيط GPlusE - "ابزارهاي جديد ژنومي و مديريت براي گاوهاي شيري سالم" 2018 مادريد ژنوم عملکردي و مسيرهاي ژن کنترل باروري (قسمت 1 - قسمت 2) ، توسط کلر واتز ، کالج دامپزشکي رويال ، انگلستان پيش بيني MIR فنوتيپ توسط فردريک دهارنگ ، مرکز تحقيقات کشاورزي والون ، گمبلو ، بلژيک مدل سازي و GWAS توسط رودريگو موتا ، دانشگاه ليژ ، گمبلو ، بلژيک جريان ژن ، ژنهاي تغيير دهنده: استفاده از سيرهاي AI که در بهبود ژنتيک تأثير مثبت دارند توسط داراق متيز ، فدراسيون پرورش گاو ايرلندي ، کورک ، ايرلند پيش بيني خوشه اي براي گاوهاي متابوليکي پايدار و ناپايدار (قسمت 1 - قسمت 2) توسط مي هلدنز ، دانشگاه گنت ، بلژيک مديريت و اقتصاد حيوانات HACCP (قسمت 1 - قسمت 2) توسط S?ren Ostergaard ، دانشگاه ارهوس ، فولوم ، دانمارک
2 شرکت در کارگاه برنامه نويسي پرل 2006 تولوز  
3 شرکت در کارگاه Scientific Meeting 2011 وين Much of the genetic biodiversity controls advant ageous traits influencing adaptability to harsh environments, productivity, or disease resistance. However, indigenous animals are underutilized in conventional breeding programmes, due to a lack of knowledge and failure to identify breeds and animals carrying the most advantageous traits.
4 شرکت در کارگاه "Introduction to analyse bayésienne and MCMC," 2005 تولوز فرانسه FIRST DAY 1. Do we understand classical statistics? 2. The Bayesian choice 3. Posterior distributions SECOND DAY 4. MCMC 5. The baby model y= m + e Lab: Software for MCMC analyses THIRD DAY 6. The model y=Xb+e 7. The model y=Xb+Zu+e 8. A scope of the possibilities of Bayesian inference + MCMC Lab: Software for MCMC analyses FOURTH DAY 9. Prior information 10. Model choice Lab: Software for MCMC analyses
5 شرکت در کارگاه New insights into mixed model methodology May 2007 La-Londe-les-Maures, France Mixed Model Methodoly (MMM) is a key procedure for analyzing correlated data within a broad range of covariance structures both in linear and non linear frameworks.
6 شرکت در کارگاه Short course(Juin 2006)PROGRAMMING IN ANIMAL BREEDING by Ignacy Misztal, 2006 تولوز فرانسه برآورد پارامترهاي ژنتيکي با فورترن 90
7 شرکت در کارگاه QTLMAS Meeting 2007 تولوز QTLMAS meetings have been in place since 1995, initially with the help of a specific European Union action. These meetings are aimed at the exchange among scientists working in QTL detection and Marker Assisted Selection in the animal and plant breeding communities. http://germinal.toulouse.inra.fr/qtlmas.
8 شرکت در کارگاه biomathématiques et modelisation 2006 فرانسه • Méthodes de réseau de neurones artificiel : apprentissage supervisé et non supervisé • Ordination et classification (patternizing) : self-Organizing Map (SOM) • Modèles prédictifs (backpropagation) • Analyses de sensibilité : contribution des variables
9 شرکت در کارگاه METHODES MCMCET APPROCHES CONNEXES 2005 فرانسه Programme prévisionnel : METHODES MCMCET APPROCHES CONNEXES Séance 1. Introduction ? Séance 2. Inférences bayésiennes ? Séance 3. Vers Monte Carlo Séance 4. Modélisations bayésiennes : les modèles hiérarchiques Séance 5. Méthode de Monte Carlo par Chaines de Séance 6. Applications sur différentes modélisations
10 شرکت در کارگاه کارگاه آموزشي بين المللي " ارتقا فن آوري چرم" 1377خرداد مشهد  
11 شرکت در کارگاه برنامه نويسي نرم افزار SAS دسامبر2004 تولوز فرانسه برنامه نويسي با SAS
12 شرکت در کارگاه روشهاي تدريس 1377 دانشگاه تبريز آشنايي با روشهاي نوين تدريس در دانشگاه- مباحث نظري و عملي
13 برگزار شده اندنوت 1389 دانشگاه تبريز نتايج مباحث را مي توان اين گونه جمع بندي نمود: • لازم است شيوه رفرانس نويسي(Style) پايان نامه هاي تحصيلات تکميلي و مجلات پژوهشي دانشگاه تبريز تهيه گردد تا دانشجويان راحت تر بتوانند به انتشار توليدات علمي خود بپردازند. اين مهم به انتشار هر چه سريعتر نتايج پژوهش هاي انجام شده و نيز عاميانه سازي علوم کمک خواهد نمود.
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    کتاب ها


    مقاله ها


    افتخارات کسب شده


    کارها و پروژه های تحقیقاتی


    انجمن های عضو


    دروس


    کارگاه های آموزشی


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد