وب سایت شخصی حسين طايفي نصرآباديردیفوضعیتعنوانتاریخمحلچکیده مطالب
1 برگزار شده مدرس كارگاه بيوانفورماتيك 1386 دانشگاه تبريز  
2 برگزار شده مدرس و مجري كارگاه كاربرد كامپيوتر در آناليز ساختار پروتئين ها 1391 دانشگاه تبريز  
3 برگزار شده مدرس و مجري كارگاه رديابي آنزيمها بر روي ژل الكتروفورز 1391 دانشگاه تبريز  
4 برگزار شده مدرس و مجري كارگاه پلي اكريل آميد ژل الكتروفورز دناتورانت و غير دناتورانت پروتئين ها 1391 دانشگاه تبريز  
5 برگزار شده مدرس و مجري كارگاه روش هاي عصاره گيري و اسانس گيري از گياهان و آناليز بيوشيميايي آنها 1391 دانشگاه تبريز  
6 برگزار شده مدرس و مجري كارگاه سنجش فعاليت آنتي اكسيداني 1391 دانشگاه تبريز  
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    کتاب ها


    مقاله ها


    لیست انتشارات


    افتخارات کسب شده


    کارها و پروژه های تحقیقاتی


    انجمن های عضو


    دروس


    کارگاه های آموزشی


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد